Mēs, FranklinCovey, ticam, ka kultūra ir vienīgā organizācijas priekšrocība. To vislielākajā mērā veido tajā strādājošie vadītāji, līderi. Līderība nozīmē, ka labākie līderi apvieno savā darba stilā efektīvu uzvedību ar raksturu un spēju nemainīgi sasniegt izcilus rezultātus ikvienā organizācijas līmenī.
Mēs palīdzam organizācijam veidot līderus, kas vada sevi, vada savu komandu, ir citu vadītāju vadītāji. Līderus, kas pārveido savas dzīves, savas komandas, savas organizācijas.

Tiecamies uz izcilību kopā ar