Izaicinājums

Attālinātā vadība ir neizbēgami kļuvusi par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Liela daļa no mums šogad dzīvo pasaulē, kurā no mums tiek prasīts strādāt un vadīt citādi kā esam to darījuši pagātnē. Mūsu ierastās rutīnas ir mainījušās, un nākas meklēt jaunus veidus, kā būt efektīviem. Ikdienas darbs prasa no mums daudz, bet papildus tam ir spiediens uzturēt attiecības ar klientiem un rūpēties par darbiniekiem. Ir izplūdušas arī tās robežas, kuras atdalīja mūsu privātās dzīves no darba dzīvēm.

Runājot ar klientiem pusgada garumā, esam konstatējuši un apkopojuši izaicinājumus, ar kuriem viņi saskaras personīgajā, komandu un organizācijas līmenī.

Izaicinājums Risinājums 
Strādāt ar attālinātām komandām.  Attīstīt pamata vadības prasmes, kuras nepieciešamas, lai komanda būtu iesaistīta. 
Vadīt darbiniekus cauri pārmaiņām. Vadīt komandu cauri 4 pārmaiņu modeļa posmiem nenoteiktības laikā.

Lai risinātu šos izaicinājumus, FranklinCovey ir atlasījusi praktisku saturu no sevi pierādījušiem treniņiem. Šos moduļus pēc vajadzībām un sarunas ar mūsu klientu partneri ir iespējams savienot vienā mācību programmā, lai efektīvi vadītu attālinātas komandas.

Saturs | Moduļi

Sagatavo domāšanu attālinātā darba vadīšanai

Ir liela atšķirība starp darbu klātienē un attālināti. Atklāj un izpēti domāšanas izmaiņas, kas palīdzēs maksimizēt tavus panākumus vadot citus, īpaši tos, kuri strādā attālināti.

1:1 tikšanās ar komandu

Paaugstini savas attālinātās komandas iesaisti un noturi efektīvas individuālās tikšanās ar komandas dalībniekiem. Pārliecinies, ka zini, ar kādām problēmām un sarežģījumiem saskaras tavas komandas dalībnieki.

Veido augstu iesaisti

Gūsti izpratni un radi skaidrību par komandas mērķiem un gūstamajiem rezultātiem. Proaktīvi komunicējot, veido skaidru sasaisti starp komandas, organizācijas mērķiem un veicamo darbu. Deleģē atbildības un sniedz nepieciešamo atbalstu komandai.

Vairo uzticību komandā

Uzticība ir nozīmīgs priekšnosacījums komandas iesaistei. Uzlabo uzticību savā komandā, pielietojot praktisku instrumentu, kas palīdzēs noteikt, kāda ir tava esošā uzticība komandai un kādas rīcības izmantot, lai to uzlabotu.

Fokusē uzmanību un pieņem vērtīgus lēmumus

Iemācies prioritizēt ienākošos uzdevumus un informāciju, izmantojot efektīvu informācijas šķirošanas shēmu. Mācies radīt telpu darbam, organizēt notiekošo un efektīvi izpildīt darbus, pielietojot ikdienas un iknedēļas plānošanu par spīti neskaitāmajiem uzmanības novērsējiem, kas ir apkārt, strādājot no mājām.

Pārmaiņu vadīšana

Apgūsti 4 soļu pārmaiņu modeli un ko tu vari darīt, lai aktīvi virzītu komandu cauri pārmaiņām, restrukturizācijai, krīzei, stratēģiskām izmaiņām vai jebkurām citām izmaiņām, ar kurām saskaras jūsu organizācija. Pielieto 3 praktiskas rīcības, kas palīdzēs identificēt un saplānot risinājumus tev un tavai komandai pārmaiņu laikā.

Attālinātā vadība | Instrumenti

Treniņos dalībnieki strādās ar instrumentu kopumu, lai efektīvi vadītu attālina’tās komandas un gūtu panākumus ilgtermiņā.

Pēc klientu izcilajām atsauksmēm pieturamies pie tā, ka treniņi notiek tiešsaistē. Darbs treniņos ir interaktīvs. Treniņa formātā iekļautas diskusijas, grupu darbs un individuāls darbs, pildot uzdevumus. Instrumentu kopumu dalībnieki varēs izmantot gan treniņa laikā, gan pēc tā, lai uzturētu rezultātus.

Apgūstot šo programmu, Tu spēsi:

Radīt telpu, organizēt un pielietot plānošanas sistēmas, kuras palīdz sasniegt plānotos rezultātus. 

Attīstīt pamata vadība prasmes, kuras nepieciešamas, lai komanda būtu iesaistīta. 

Vadīt komandu cauri 4 pārmaiņu modeļa posmiem nenoteiktības laikā.

Treniņš manā uzņēmumā

Sazinies ar mūsu klientu partneri, lai uzzinātu vairāk par iespēju organizēt šo treniņu savā uzņēmumā!