Apmācības Projektu vadība ® ir praktisks 1 līdz 2 dienu treniņš, kas sniedz dalībniekiem nepieciešamās prasmes un piedāvā disciplinētu procesu, lai īstenotu projektus laikā, budžeta ietvaros un izcilā kvalitātē. 

Izaicinājums

Nereti uzņēmumi saskaras ar kavētiem projektu beigu termiņiem, neprasmīgu naudas līdzekļu tērēšanu un resursu plānošanu, turklāt daudzi projekti nav saskaņā ar organizācijas svarīgākajiem mērķiem un prioritātēm. Izcila projektu vadības kultūra nozīmē efektīvu komunikāciju, rūpīgu plānošanu, mērķtiecīgu organizēšanu un godīgu izvērtēšanu.

 

Projektu vadības kultūra Projektu vadība Apmācības uzņēmumiem Process

Risinājums Projektu vadība ®

Šajā treniņā dalībnieki apgūs prasmes un disciplinētu procesu, lai sekmīgi īstenotu projektus un iedvesmotu savu komandu. Treniņa laikā treneris iedrošina dalībniekus strādāt ar saviem esošajiem projektiem, lai sasniegtu pēc iespējas labākus mācību rezultātus. 

Apgūstot šo programmu, Tu spēsi:

Saprast, kā projekta veiksmīgs iznākums ir atkarīgs no procesa un cilvēkiem

Identificēt ieinteresētās puses, noteikt mērķus un izveidot projekta aprakstu

Plānot projekta riskus un izveidot projekta izpildes plānu

Noslēgt projektus un uzslavēt komandas dalībniekus par ieguldījumu projektā

Radīt skaidru komunikācijas plānu, kas iekļaus regulārus statusa ziņojumus

Uzraudzīt projekta izpildi un vadīt atskaišu procesu

Treniņš manā uzņēmumā

Sazinies ar mūsu klientu partneri, lai uzzinātu vairāk par iespēju organizēt šo treniņu savā uzņēmumā!