fbpx

 

Stratēģija ir plāns, kā sasniegt uzņēmuma mērķus. Līdz ar to, lai izveidotu stratēģiju, nepieciešams izvirzīt uzņēmuma mērķus. Pēc manas pieredzes tieši mērķu noteikšana bieži vien ir grūtākais uzdevums stratēģijas izstrādes laikā. Kādas tad ir galvenās problēmas mērķu izstrādāšanā?

 

Kur te ierakstās peļņa?

Pirmkārt jau mūžvecais jautājums par to, vai uzņēmuma peļņa ir mērķis vai nav. Vienā no saviem iepriekšējiem rakstiem jau norādīju, ka peļņa ir uzņēmuma darbības rezultāts. Stratēģiskie mērķi ir tie mērķi, kas jāsasniedz, lai būtiski uzlabotu uzņēmuma darbības rezultātu.

Visu pēc kārtas

Otrkārt, esmu ievērojis, ka uzņēmumu vadītājiem itin bieži ir grūti noteikt stratēģiskos mērķus, jo gandrīz uzreiz tiek uzdots jautājums, kā mēs to izdarīsim? Šajā brīdī parasti sākas diskusijas, kuru laikā kāds uzskaita daudzos iemeslus, kāpēc kaut ko nevar izdarīt. Un par to jau var diskutēt bezgalīgi.

Es ieteiktu stratēģisko mērķu izstrādes sākumā fokusēties uz jautājumu “Kas?”. Kas mums ir jāsasniedz, lai būtiski uzlabotu uzņēmuma darbības rezultātu?

Piedaloties diskusijās par stratēģiju, kurās tiek uzdots šāds jautājums, parasti var redzēt, vai uzņēmums ir uz mērķi vai procesu orientēts. Mērķu orientētām vadības komandām parasti atbildēt uz šo jautājumu nav problēmu. Procesu orientētām komandām ir grūtāk, bet ar zināmām radošuma un ideju ģenerēšanas metodēm var panāk itin labus rezultātus. Lai vai kā, ja jums jānosaka stratēģiskie mērķi, tad “Kas?” ir pirmais jautājums, uz kuru jāatbild.

Mērķu orientētām komandām parasti problēmas rodas nākošajā stadijā, kad noteiktajiem mērķiem klāt “jāpieliek” stratēģija. Procesu orientētām komandām šajā stadijā parasti ir vieglāk, taču pastāv risks, ka izveidosies bezgala garš darāmo lietu saraksts. Tik garš, ka pazūd vēlēšanās jebko darīt. Šeit jāatceras, ka mērķu sasniegšanu nosaka t.s. virzošās darbības.

Lai noteiktu virzošās darbības, ir jāatbild uz jautājumu “Kā?”. Kā mēs varam sasniegt savus mērķus? Atbildot uz šo jautājumu ir daudz vienkāršāk izstrādāt stratēģisko plānu.

Raksta autors: Aldis Greitāns

Saistītie produkti