fbpx

Pārmaiņu process visai skolai

Līderis manī ® (Leader in me ®) ir pārmaiņu programma visai skola. Tā attīstīta sadarbojoties ar izglītības speciālistiem un iedvesmo skolēnus un studentus izvēlēties līderību un iegūt prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus 21.gadsimtā. Programma balstīta personiskās, starppersonu un organizācijas efektivitātes principos un rīcībās. Tā sevī nes premisi, ka ikvienā bērnā un jaunietī ir stiprās puses un spēja uzņemties atbildību par savu nākotni jeb būt līderim savā dzīvē.

Universāli principi, kas māca efektīvu rīcību

Līderis manī (Leader in me ®) palīdz bērniem un jauniešiem kļūt pašpaļāvīgiem, uzņemties iniciatīvu, plānot uz priekšu, uzstādīt mērķus un sekot līdzi to izpildei, izpildīt savus mājasdarbus, prioritarizēt savu laiku, pārvaldīt savas emocijas, būt taktiskiem pret citiem, pārliecinoši paust savu viedokli, risināt konfliktus, rast radošus risinājumus, novērtēt atšķirīgo un dzīvot līdzsvarotu dzīvi. Process palīdz bērniem un jauniešiem attīstīt prasmes un pašpārliecību, kas nepieciešama, lai vadītu savas dzīves gan skolā, gan ārpus tās.

https://www.youtube.com/watch?v=oC3SuQeQ84o 

Latvijā programmu Līderis manī (Leader in me ®) vispārējai un augstākajai izglītībai īsteno sertificēts partneris, Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”.
Vairāk informācijas skatīt šeit: Līderis manī Latvijā 
Vairāk par programmu angļu valodā: Leader in me pasaulē 

Treniņš manā uzņēmumā

Sazinies ar mūsu klientu partneri, lai uzzinātu vairāk par iespēju organizēt šo treniņu savā uzņēmumā!