fbpx

Palīdzi bērniem un jauniešiem virzīt savu dzīvi vēlamajā virzienā ar programmu skolām Līderis Manī. Ļauj viņiem apgūt lēmumu pieņemšanas prasmes, lai viņi spētu stāties pretī rītdienas izaicinājumiem.
FranklinCovey atbalsta vispārējās un augstākās izglītības procesu, piedāvājot treniņus, koučingu, mācību materiālus un pārmaiņu procesu. Ar šo instrumentu palīdzību līderības un efektivitātes principi tiek iestrādāti mācību programmās skolām, palīdzot mācībspēkiem un izglītības iestāžu darbiniekiem sagatavot bērnus un jauniešus veiksmīgai dzīvei.
Latvijā šo FranklinCovey programmu vispārējai un augstākajai izglītībai īsteno sertificēts partneris, Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”. 

 

Saistītie produkti
Tiecamies uz izcilību kopā ar