fbpx

Trenera sleja "Iesaiste un rezultāti"

Kāpēc darbinieku iesaiste ir tik nozīmīga uzņēmuma rezultātu sasniegšanā?

 

Pirms steidzamies meklēt atbildi uz šo jautājumu, aplūkosim, ko par to stāsta statistika jeb kāds ir nesenākais darbinieku iesaistes līmenis globāli, Eiropā un Latvijā. Tas mums ļaus labāk saprast, kāda ir vidējā temperatūra darba vidē.
Saskaņā ar Gallup pētījumu “State of the Global Workplace: 2022 Report” globāli 21% darbinieku jūtas iesaistīti savā darba vietā. Ja skatāmies atsevišķi pa reģioniem, tad iesaistes diapazons svārstās no 33% ASV un Kanādā līdz nieka 14% Eiropā. Ko tad tas īsti nozīmē? Nākas secināt, ka Eiropā ir vismazākā darbinieku iesaiste. Vidēji 1 no 7 darbiniekiem jūt iesaisti savā darbā un darba vietā. Latvijā šī statistika ir identiska globālajam līmenim. Jāatzīst, ka manā skatījumā šis rādītājs joprojām ir ļoti zems. Proti, aptuveni 1 no 5 darbiniekiem (21%) jūtas iesaistīti savā darba vietā.

Atgriežoties pie jautājuma, kāpēc iesaiste ir tik būtiska, svarīgi atšķirt, ko nozīmē iesaistīts darbinieks un ko – neiesaistīts darbinieks.

 

Iesaistīti darbinieki un iesaistes līmeņi.

 

Gallup savā pētījumā izdala 3 līmeņus:

 • Iesaistīti darbinieki aktīvi līdzdarbojās un ir entuziastiski par savu darbu un darba vietu. Viņi psiholoģiski ir pieņēmuši savu lomu un veicina savas organizācijas attīstību un inovācijas.
 • Neiesaistīti darbinieki ir psiholoģiski atsvešināti no sava darba un darba vietas. Tā kā viņu iesaistes vajadzības netiek pilnībā apmierinātas, viņi savam darbam velta laiku, bet ne enerģiju un pilnīgu fokusu.
 • Aktīvi neiesaistīti darbinieki, ir ne tikai neapmierināti, bet arī aizvainoti, ka viņu iesaistes vajadzības netiek apmierinātas un viņi to aktīvi izrāda. Katru dienu šie darbinieki potenciāli apdraud savu “iesaistīto” kolēģu veikumu.
Mēs FranklinCovey darbinieku iesaisti izdalām sešos līmeņos:
 • Radošā aizrautība – darbinieki ar augstāko iesaistes līmeni, kuri domā organizācijas misijas, vīzijas un stratēģijas līmenī, labprāt iesaistās organizācijai svarīgu projektu realizācijā, izrāda iniciatīvu un piedāvā dažādus jaunus risinājumus un idejas, vienlaicīgi atbildīgi pildot savus tiešos darba pienākumus.
 • Izjusta apņemšanās – darbinieki ar augstu iesaistes līmeni, kuri ne tikai apzinīgi pilda savus pienākumus, bet labprāt iesaistās citu struktūrvienību darbu izpildē, atbalstot savus kolēģus, izrāda iniciatīvu.
 • Labprātīga sadarbība – iesaistīti darbinieki, kuri labprāt pilda sev uzticētos darba pienākumus, ir komunikabli un nepieciešamības gadījumā neatteiks un labprāt palīdzēs saviem kolēģiem.
 • Prasību ievērošana – darbinieki, kuri labākajā gadījumā darbojas savu būtiskāko tiešo pienākumu ietvaros, vai arī saskaņā ar rīkojumiem, nolikumiem un vadītāja norādījumiem.
 • Bezierunu pakļaušanās – darbinieki, kuri respektē autoritāti un izpilda uzticētos darbus tikai pēc augstāk stāvoša vadītāja norādījumiem.
 • Protests vai aiziešana – darbinieki, kuri aktīvi darbojās pret pastāvošo kārtību organizācijā un ir uz aiziešanas sliekšņa, bet noteiktu iemeslu dēļ nesper šo pēdējo soli.

Mums kā līderiem ir svarīgi spēt saprast, kurā līmenī atrodas katrs no mūsu komandas dalībniekiem, un kāpēc viņi ir tieši tur. Ne vienmēr atrašanos zemākajos iesaistes līmeņos ir iespējams izskaidrot ar slinkumu, vienaldzību vai nogurumu. Bieži vien tie var būt apstākļi privātajā dzīvē, vai arī mūsu pašu – līderu – neapzināta vai apzināta rīcība, kas veicina darbinieku atrašanos kādā no šiem iesaistes līmeņiem.

Kad esam sapratuši atšķirību starp iesaistītiem un neiesaistītiem darbiniekiem un iepazinušies ar dažādajiem iesaistes līmeņiem, nākamais solis šajā stāstā ir saprast, kā rīkoties.

Tad, kad es esmu noskaidrojis, cik iesaistīti ir mani darbinieki, kā man panākt, ka iesaistes līmenis kļūst vai saglabājas iespējami augsts?

 

Atslēga iesaistei – radi vidi, kurā darbinieks:

 • jūtas novērtēts;
 • ir daļa no komandas, kura uzvar;
 • dara jēgpilnu darbu;
 • bauda uzticību.

Iesaistes ietekme uz rezultātiem.

 

Un tagad vēlreiz atgriezīsimies pie šī jautājuma “Kāpēc darbinieku iesaiste ir tik būtiska uzņēmuma rezultātu sasniegšanā?” Gallup saka sekojošo – ja darbinieku iesaistes līmenis ir augsts, tad:

 • Uzņēmuma rentabilitāte pieaug par 23%;
 • Tiek sasniegti par 18% labāki pārdošanas rādītāji;
 • Produktivitāte pieaug par 14%;
 • Darbinieku mainība samazinās par 18%;
 • + virkne citu ieguvumu.

Mēs tiecamies sasniegt augstākus rādītājus, labākus rezultātus, citkārt koncentrējoties uz procesiem, taču mēdzam aizmirst, ka galvenais mainīgais panākumu vienādojumā ir cilvēks. Šobrīd ir īstais laiks par prioritāti izvirzīt darbinieku iesaistes līmeņa veicināšanu.

Ja vēlies detalizētāk izpētīt pieminētās Gallup aptaujas rezultātus, tad saite uz pētījuma pilno versiju ir atrodama šeit.

Savukārt, ja vēlies pilnveidot savas līdera spējas, lai veiksmīgi palīdzētu saviem darbiniekiem būt vairāk iesaistītiem, tad smelies iedvesmu šeit.

 

Lai regulāri lasītu rakstus par tēmu prasmju attīstība un efektivitātes uzlabošanai, piesakies jaunumu saņemšanai un iesaki šo blogu saviem kolēģiem un draugiem.

Raksta autors: Edgars Pukinsks, FranklinCovey Latvia treneris un koučs