fbpx

Mēs, FranklinCovey, ticam, ka kultūra ir vienīgā organizācijas priekšrocība. To vislielākajā mērā veido tajā strādājošie vadītāji. Izcila vadītprasme ir rakstura efektivitāte un spēja nemainīgi sasniegt izcilus rezultātus ikvienā organizācijas līmenī.
Mums ir svarīga vadītāju attīstība, tādēļ mēs veidojam vadītājus, kas vada sevi, vada savu komandu, ir citu vadītāju vadītāji. Vadītājus, kas pārveido savas dzīves, savas komandas, savas organizācijas.

Tiecamies uz izcilību kopā ar