fbpx

Sarežģītu sarunu atlikšana vai nerisināšana var iesprostot komandu neatrisinātās problēmās, saspīlētās attiecībās un neizmantotās izaugsmes iespējās, kuras kavē progresu un veicina uzticības trūkumu.

Taču daudz cilvēku izvairās vai neveiksmīgi risina sarežģītas sarunas, jo baidās risināt nepatīkamus jautājumus un jūtas nesagatavoti reaģēt uz emocionālām reakcijām.

Risinājums “Kā vadīt sarežģītas sarunas?™” izmanto mērķtiecīgu pieeju, lai palīdzētu mācību dalībniekiem pārvaldīt emocionālo spriedzi un vadīt sarunas tā, lai visas puses spētu turpināt iesaistīties kopīgā dialogā. Mācību dalībnieki mainīs savu domāšanas veidu pārejot no bailēm un izvairīšanās no sarežģītām sarunām uz to uztveršanu, kā veidu panākt progresu svarīgu jautājumu risināšanā. Viņi attīstīs prasmes, lai veidotu uzticību un cieņu ikvienās attiecībās, risinot jutīgas tēmas.

 

Panāc progresu ar drosmi un apdomību

Mācību dalībnieki uzzinās, kā līdzsvarot drosmi un apdomību sarunu laikā:

 • Sākot ar savu mērķi – jautājumu, kurā viņiem ir jāpanāk progress, un pozitīvu nolūku – kā viņi vēlētos, lai otra puse gūtu labumu no šīs sarunas.
 • Reaģējot uz emocionālām reakcijām, izmantojot pieeju:
  ○ Ieturi pauzi, nebaidies
  ○ Novēro, nenosodi
  ○ Jautā, neveic pieņēmumus

 

Rezultāti

Šis risinājums palīdzēs dalībniekiem:

 • Izveidot spēcīgu pamatu sarežģītām sarunām, nosakot skaidru un uz sadarbību vērstu toni, kas līdzsvaro viņu pašu un citu vajadzības.
 • Saprast, ka emocijas ir dabiska, cilvēciska reakcija, un pamanīt tās kā signālu, ka sarunai ir nepieciešama korekcija, lai tā turpinātos.
 • Praksē izmantot dažādas stratēģijas, kā reaģēt attiecīgajā brīdī, lai palīdzētu visiem saglabāt iesaisti un panākt progresu.

 

Apmācību formāti*

“Kā vadīt sarežģītas sarunas?” sastāv no vienas sesijas un ir pieejamas klātienē, tiešsaistē un pēc pieprasījuma.

Dalībnieka materiāls:
– Rokasgrāmata
– Kārtis

*Risinājums šobrīd pieejams tikai angļu valodā.

Treniņš manā uzņēmumā

Sazinies ar mūsu klientu partneri, lai uzzinātu vairāk par iespēju organizēt šo treniņu savā uzņēmumā!