fbpx

Agra Vītola

Agra Vītola

Sertificēta FranklinCovey trenere un koučs

Agra Vītola savu profesionālo pieredzi ieguvusi vadības, iekšējo procesu pārvaldības, reklāmas un mārketinga jomās dažāda lieluma vietējos un starptautiskos uzņēmumos un komandās. Darba ikdienā bieži piedalījusies dažādos pārmaiņu procesos un to vadībā. Par savu īpašo talantu uzskata spēju atrast nepilnības ar cilvēkresursiem saistītos procesos, kas neļauj organizācijai izmantot tās pilno efektivitātes potenciālu, un piedāvāt risinājumus to uzlabošanai.

Agra ir pārliecināta, ka jebkuras pārmaiņas ir tik veiksmīgas, cik veiksmīgs ir to vadītājs, kas no graujoša un stresaina procesa tās var pārvērst par iespēju attīstībai un inovācijām, kā ilgtermiņā uzlabojot gan organizācijas, gan individuālo sniegumu. Savu biznesa vadības, koučinga un psihoorganiskās analīzes zināšanas labprāt izmanto, lai atbalstītu pārmaiņu vadītājus un komandas pārmaiņu procesos.

Agra uzskata, ka mācīšanās, sevis pilnveidošana un interešu loka paplašināšana ir neatņemama jēgpilnas dzīves sastāvdaļa. Savas baterijas uzpildīt un atpūsties patīk, dejojot sporta dejas, pavadot laiku dabā un lasot grāmatas par psiholoģiju.

Ekspertīzes jomas: pārmaiņu vadība, personīgā efektivitāte, psihoorganiskā analīze.

Darba valodas: latviešu un angļu.