fbpx

Pērnā gada nogalē lasīju triju amerikāņu autoru kopdarbu – grāmatu “Aizrautīga lojalitāte”. Autoru redzējumā darbinieku aizrautīga lojalitāte ir katra uzņēmēja veiksmīgas darbības pamatu pamats. Tas ir viens no zinātniski un praksē pierādītiem priekšnosacījumiem ceļā uz izcilību.

Darbinieku aizrautīgu lojalitāti veido trīs salīdzinoši vienkārši praktizējamas prasmes – empātija, atbildība un dāsnums. Tās nebūt nav dabas dāvanas, ar kurām apveltīti vienīgi izredzētie. Tās ir prasmes, kuras var attīstīt un ar to palīdzību gūt ārkārtīgi labus panākumus visās dzīves jomās. Biznesā, valsts darbā, sabiedrībā un arī ģimenē.

Empātijas, atbildības un dāsnuma prasmes var attīstīt gan individuāli – patstāvīgi vai ar koučinga palīdzību, gan ar grupu treniņu palīdzību savās komandās. Šajā reizē vēlos pastāstīt, kā trenēt empātijas prasmes.

Kā trenēt empātijas prasmes?

Empātija jeb šajā rakstā empātiskā klausīšanās ir klausīšanās ar vienu mērķi – saprast otru cilvēku, sadzirdēt viņa viedokli un rīcības motīvus. Tas prasa ne tikai prasmi klausīties, bet arī skaidru un patiesu nolūku.

Nākamreiz, kad kāds tev stāsta par izaicinošu vai problemātisku ikdienas situāciju, klausies ar vienu nolūku – patiešām saprast, un atspoguļo otra cilvēka vārdus un sajūtas:

  1. Uzdod atvērtus un precizējošus jautājumus ar nolūku “iekāpt viņa kurpēs”. Piemēram, “Palīdzi saprast, ko Tu ar to domā?”;
  2. Izvairies sniegt padomus, izteikt savu viedokli vai stāstīt, kā tu rīkotos šajā situācijā, izvairies vērtēt, izteikt spriedumus un pieņēmumus;
  3. Izvairies veidot attieksmi pret otru, bet pieņem viņu neitrāli – tādu, kāds viņš ir.

Svarīgi atcerēties, ka empātiskā klausīšanās nenozīmē piekrist visam, ko saka otrs cilvēks. Tavs viedoklis var būt pilnībā atšķirīgs, taču empātiskās klausīšanās augstākā pilotāža ir spēja saprast otru cilvēku, neskatoties uz to, ka neesat vienisprātis.

Savu viedokli varēsi izklāstīt tad, kad otrs cilvēks jutīsies patiešām saprasts, un lūgs tev padomu. Vairāk par Empātijas prasmēm vari izlasīt Stīvena Koveja grāmatā “7 ļoti veiksmīgu cilvēku paradumi” vai treniņā “Efektīvu cilvēku 7 paradumi”, kur piekto no paradumiem viņš nosaucis tieši šādi – Vispirms centies saprast, un tad – tikt saprasts!

Dalies ar empātijas dāvanām

Vēl viena laba ziņa ir tā, ka ar šīm prasmēm kā dāvanām var dalīties, tādējādi gūstot gan dāvināšanas gandarījumu, gan radot citos cilvēkos prieku par saņemto – sajūtu, ka Tevi dzird, saprot un atbalsta. Īpaši būtiski ir tas, ka daloties mēs, pieaugušie, mācāmies dubultā ātrumā. Un nesavtīgi daloties, jeb dzīvojot un strādājot ar dāsnumu un pārpilnības mentalitāti, mēs realizējam vienu no izcilības pamatprincipiem.

Mani fascinē tas, ka aizrautīgas lojalitātes pamatprincipiem – empātijai, atbildībai un dāsnumam, ir tik liels spēks. Un ka tiem nav nekā kopīga ar pēdējā laikā vairāku, t.sk. Latvijā praktizējošu autoru piesauktām prasmēm, kas orientētas uz manipulēšanu ar cilvēku apziņu. Šīs prasmes izpaužas, piemēram, kā sliktā – labā policista/skolotāja tēlošana, sendviča tipa atgriezeniskās saites praktizēšana, motivēšana vienīgi ar naudu un materiāliem labumiem utml. Šādu uzskatu paudējiem parasti jautāju, vai viņi paši gribētu, lai ar viņu apziņu kāds manipulē. Parasti atbilde ir “nē”.

Rainis rakstīja: “Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams.” Novēlu, lai jums izdodas gan sniegt, gan saņemt šīs dāvanas – empātiju, atbildību un dāsnumu. Lai jūs pavada gandarījums par dalīšanos no sirds! Lai rezultātā jums un dāvanu saņēmējiem ceļš uz izcilību ir iespējami īss un gluds!

Saistītie produkti