fbpx

Izteiktā konkurence cīņā par talantiem, darbinieku mainība un dažādās tirgus tendences mudina organizācijas veikt lielākus ieguldījumus jaunu apmācību un attīstības programmu izveidē. Lai gan cilvēkresursu vadības speciālisti skaidri apzinās, cik liela nozīme ir tieši mācību un attīstības programmām, lai uzņēmums spētu gūt panākumus ilgtermiņā. Joprojām nākas saskarties ar situācijām, kad vadības komanda veiktos ieguldījumus saskata kā izmaksas, nevis mērķtiecīgas investīcijas attīstībā.

Lai panāktu šo izmaksu paradigmas maiņu, viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir parādīt apmācību un attīstības programmu ilgtermiņa vērtību. To iespējams panākt, definējot konkrētus mācību rezultātus, kas saskan ar organizācijas izvirzītajiem mērķiem. Tam vairs nepietiek ar sadrumstalotām mācību programmām vai satura bibliotēku, kas sniedz piekļuvi plašam mācību klāstam bez strukturēta plāna rezultātu sasniegšanai.

Atbildot uz tirgus tendencēm attīstības jomā, kā arī reaģējot uz cilvēku mainīgajām vajadzībām, FranklinCovey iepazīstināja savus klientus ar jaunu pieeju apmācībām. Plašu atpazīstamību gūst FranklinCovey abonēšanas serviss All Access Pass, kas nodrošina piekļuvi laikmetīgos principos balstītam saturam, ekspertu komandai, kā arī efektīvākajam veidam, kā panākt uzvedības maiņu plašā mērogā – Ietekmes vietnei.

Nākotne apmācību jomā

FranklinCovey All Access Pass sniedz pievienoto vērtību, nodrošinot piekļuvi saturam un atbilstošiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, lai izstrādātu un nodrošinātu unikālu mācību pieredzi, kas pielāgota jūsu organizācijas vajadzībām.

Mūsu formula, lai palīdzētu sasniegt būtisku izrāvienu rezultātos ir “saturs + cilvēks + tehnoloģijas”, jo tieši šīs trīs komponentes ir nepieciešamas, lai to panāktu.

Saturs + Cilvēks + Tehnoloģijas

Ar All Access Pass sniegtajām iespējām mēs apvienojam spēcīgu saturu, ekspertu komandu, dinamisku uzvedības maiņas platformu un novērtējuma sistēmu, lai palīdzētu risināt aktuālākās problēmas, ar kurām pašlaik saskaras jūsu organizācija.

Saturs:

Pamatojoties uz gadu desmitu ilgušiem pētījumiem un rūpīgu risinājumu izstrādi, mūsu saturs palīdz darbiniekiem apgūt efektīvākus darba, līderības un sadarbības veidus. Lai palīdzētu attīstīties izciliem līderiem, ir nepieciešama pieeja atbilstošam un pārbaudītam saturam, kas jūsu organizāciju spēs pacelt augstākā līmenī.

Cilvēks:

FranklinCovey ekspertu komanda rada risinājumus, kas ir piemēroti katras organizācijas unikālajām vajadzībām. Ar saturu vien nepietiek, lai panāktu paliekošas pārmaiņas. Ir nepieciešams iesaistīt darbiniekus, lai apgūtu galvenos jēdzienus, jaunas prasmes un spētu tās pielietot praktiski. Tam ir nepieciešama ekspertu komanda, kas izstrādā un nodrošina tieši jūsu organizācijai piemērotus risinājumus. Tādejādi garantējot pieredzi, kas ļaus sasniegt vēlamos rezultātus, kuri saskan ar organizācijas svarīgākajiem mērķiem.

Tehnoloģijas:

Mūsdienās organizācijām ir nepieciešams daudz vairāk par satura bibliotēku, kas nodrošina piekļuvi lielam skaitam apmācību kursu. Organizācijām ir vajadzīgi tehnoloģiskie risinājumi, kas sniedz nepieciešamo atbalstu, ne tikai nodrošinot piekļuvi saturam, bet arī ļaujot sekot līdzi darbinieku progresam un uzturot dalībnieku iesaisti. Mūsu platforma ir izstrādāta, domājot, galvenokārt, par tiem, kuri dodas cauri šim apmācību procesam. Ietekmes vietne ļauj apgūt un pielietot saturu, lai sasniegtu izmērāmus rezultātus prasmju un spēju attīstībā.

All Access Pass nodrošina pieeju praktiski pielietojamiem rīkiem, novērtējumiem, video ierakstiem, digitālajiem mācību moduļiem un visam FranklinCovey mācību saturam. Lai nodrošinātu to, ka mūsu klienti no All Access Pass izmantošanas gūst maksimālu labumu, mūsu pieredzējušo speciālistu komanda sadarbojas ar klientiem, lai izstrādātu personalizētus mācību ceļus, kurus iespējams integrēt mācību programmās.

Mācību ceļš ir ar nolūku veidota darbību secība, kas apvieno dažādu formātu izglītojošas aktivitātes. Tas rada transformējošu ietekmi uz darbinieka personīgo izaugsmi un profesionālo pilnveidi, salāgojot aktivitātes ar konkrētām individuālām vai līderības kompetencēm. FranklinCovey ir izstrādājis kompetenču matricu, kas aptver 63 kompetences četros būtiskākajos virzienos. Personīgā attīstība un efektivitāte, vadība un līderība, organizāciju kultūra un stratēģiskās iniciatīvas. Tas sniedz iespēju, veidot dažādu darbinieku auditoriju vajadzībām pielāgotus un laika un budžeta ietvaros balstītus mācību ceļus. Pārmaiņu vadība, iekļaujošas vides vai atgriezeniskās saites kultūras veidošana, stratēģiskā līderība un deleģēšana. Šie ir tikai daži no piemēriem, ko varam minēt, domājot par prasmju uzlabošanu, lai risinātu ikdienas izaicinājumus un spētu sasniegt arvien labākus rezultātus savā lomā.

All Access Pass sniedz jūsu organizācijai:

Elastību: izmanto piekļuvi FranklinCovey saturam, izvēloties dažādus piegādes formātus. Tiešsaistē, klātienē, pēc pieprasījuma, mikroapmācības formātos, kā arī izmantojiet iespēju un sertificējiet uzņēmuma iekšējos trenerus, kuri turpmāk var sniegt nepieciešamo atbalstu kolēģiem, apgūstot FranklinCovey risinājumus.

Ietekmi: pielāgojiet FranklinCovey saturu atbilstoši konkrētām, ar uzņēmējdarbību saistītām vai individuālām, vajadzībām. Izmanto iespēju sekot līdzi progresam un analizēt saistītos datus, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus attīstības programmu ietvaros.

Vērtību: izvēlieties ilgtspējīgu pieeju apmācību un attīstības jomā. Ievērojami palieliniet cilvēku skaitu, kurus varat sasniegt par zemākām izmaksām uz vienu personu.

Kamēr vairums apmācību uzņēmumu piedāvā saturu, konsultācijas vai tehnoloģiskos risinājumus kā atsevišķus produktus, FranklinCovey Ietekmes vietne integrē visus trīs elementus. Tas palīdz sasniegt noturīgas kolektīvās izmaiņas plašā mērogā.

Ietekmes vietne

 

FranklinCovey Ietekmes vietne iedzīvina mācību un attīstības pētījumu un uzvedības maiņas labāko praksi. Šī nav vēl viena mācību bibliotēka. Ietekmes vietne ir mūsdienīgs mācību un attīstības jomas tehnoloģiskais risinājums. Tas nodrošina sistēmu, kas atbalsta noturīgas uzvedības izmaiņas plašā mērogā. FranklinCovey Ietekmes vietne ir efektīvs veids, kā sniegt ikvienam organizācijas darbiniekam nepieciešamās paradigmas un prasmes, lai viņi spētu sasniegt augstākus rezultātus.

Izvēloties Ietekmes vietni, jūs iegūstat:

  • Spēcīgu, atzītu, pasaules klases saturu un elastību piegādes formātu izvēlē:

Vietne nodrošina lietotājiem viegli saprotamu un ērtu piekļuvi FranklinCovey saturam četrās galvenajās jomās – līderība, individuālā efektivitāte, kultūras veidošana un biznesa rezultāti. Principos balstītais saturs palīdz mainīt paradigmas pirms ķeramies klāt prasmju apguvei. Šī ir tā unikālā iezīme, kas palīdz panākt plašu uzvedības maiņu ilgtermiņā. Vietne sniedz iespēju izvēlēties sev ērtāko risinājumu piegādes formātu. Attīstiet savas spējas un apgūsties jaunas prasmes tiešsaistē, klātienē, pēc pieprasījuma vai mikroapmācību formātā.

  • Izmērāmus rezultātus klientiem un dalībniekiem, ko viegli pārskatīt:

Vietnē iestrādātie elementi un funkcijas ļauj sekot līdzi lietotāju iesaistei, apmierinātībai un radītajai ietekmei. Tiek sniegti skaidri saprotami dati pašiem lietotājiem un klientiem gan par gūto investīciju atdevi, gan par jomām, kurās nākotnē ir nepieciešams veikt papildus ieguldījumu mācību un attīstību virzienā.

  • Viegli un ērti lietojamu platformu:

Vietne ir izstrādāta, lai atbalstītu izaugsmi darba dzīves ikdienā. Platforma ir viegli un ērti pārvaldāma gan administratoriem, gan lietotājiem. Izmantojot tikai dažus peles klikšķus, ir iespējas atrast, piešķirt un izmantot piedāvāto saturu, bez liekiem soļiem.

 

Mūsu Ietekmes vietne ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu būtiskas uzvedības izmaiņas ar ilgtermiņa ietekmi. Vietnē iestrādātie elementi motivē katru lietotāju apzināti noslēgt mācību procesu. Tie veicina dalībniekus iedzīvināt apgūtās prasmes un iegūtos rīkus pielietot ikdienā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. Tā ir iespēja mainīt kolektīvo uzvedību, lai sasniegtu vēlamos rezultātus, nevis veikt bezmērķīgu attīstības procesu bez paliekošiem rezultātiem.

Noslēpums, lai veicinātu paliekošas kolektīvās uzvedības izmaiņas plašā mērogā, ir izvēlēties sadarbības partneri, kas var atbalstīt jūsu vajadzības attīstības jomā gan šodien, gan rīt. Ar FranklinCovey jūs varat ne tikai attīstīt savu darbinieku prasmes. Kopā mēs varam panākt paliekošu ietekmi uz individuālo un kolektīvo uzvedību, lai jūsu organizācija spētu sasniegt izcilus rezultātus atkal un atkal.

 

Ja vēlies uzzināt vairāk par FranklinCovey Ietekmes vietni, lejupielādē rokasgrāmatu šeit un iepazīsties ar risinājuma stiprajām pusēm un sniegtajiem ieguvumiem.

Ja vēlies vairāk uzzināt par iespējām saistībā ar All Access Pass ieviešanu jūsu organizācijā, sazinies ar mums, rakstot uz office@franklincovey.lv

Saistītie produkti