fbpx

Informācijas daudzums, ko ik dienu saņemam dažādos informācijas kanālos, ir milzīgs. Paziņojumi telefonā, e-pasti un kolēģu pieprasījumi. Ikviena ziņa novērš mūsu uzmanību un pieprasa tūlītēju rīcību. Šis informācijas daudzums apdraud mūsu spēju skaidri domāt un pieņemt gudrus, pārdomātus lēmumus par to, kas ir svarīgi. Visu dienu steidzoties reaģēt uz mazajiem darbiņiem, lielās un svarīgās lietas bieži paliek pusdarītas vai neizdarītas. Šādā situācijā aktuāls ir jautājums, kā uzlabot produktivitāti un neļaut nesvarīgajiem darbiem aprakt Tevi dzīvu?

Kas ir produktivitāte?

Produktivitāte, saukta arī par ražīgumu, ir attiecība starp saražoto produktu un šim mērķim patērētajiem resursiem. Tā kā mēs, cilvēki, neesam ražojošas iekārtas fabrikā, tad attiecinājumā uz cilvēku – darba ražīgums ir darba daudzums, kuru darbinieks paveic kādā laika posmā. To var mērīt gan nosakot, cik daudz darba paveikts vienā laika vienībā, gan cik daudz laika tiek patērēts darba uzdevuma paveikšanai.

Citiem vārdiem produktivitāte ir mana spēja paveikt kādu uzdevumu ar man piešķirtajiem resursiem. Jo vairāk uzdevumu es paveicu noteiktā laikā, vai jo mazāk laika es patērēju vienam uzdevumam, jo augstāka ir mana produktivitāte.

Praktisks piemērs, ja mans uzdevums ir mainīt ģitārām stīgas, tad, jo vairāk ģitāru ar nomainītām stīgām vienas stundas laikā, jo augstāka ir mana produktivitāte. Tāpat var mērīt, cik daudz laika aizņem nomainīt stīgas vienai ģitārai. Jo mazāks laiks patērēts uz vienu nomaiņu, jo augstāka produktivitāte.

Produktivitāte darbavietā

Reti kuram no mums darbs ir tik elementārs kā ģitāras stīgu mainīšana. Mēs dzīvojam zināšanu laikmetā, un tāds ir arī mūsu darbs, zināšanās balstīts. Tas prasa prāta piepūli, radošumu un daudz kompetenču. Darba vidē mums nepieciešams demonstrēt labas laika plānošanas prasmes, spēju orientēties tehnoloģijās, rast risinājumus un pieņemt lēmumus, analizēt un pētīt, spēju prioritizēt uzdevumus, uzstādīt mērķus, pielietot radošuma metodes, efektīvi komunicēt un empātiski klausīties, sniegt atgriezenisko saiti. Tam visam pa virsu stresa menedžements un savu emociju kontrole. Sarakstu varētu turpināt bezgalīgi.

Grāmata “5 izvēles: ceļš uz neparastu produktivitāti”

5 Choices 5 izvēles laika plānošana grāmata pirkt FranklinCovey Latvia kā uzlabot produktivitātiPirms pāris gadiem FranklinCovey eksperti sarakstīja grāmatu par produktivitāti 21.gadsimtā. Ja iepriekš produktivitāte primāri saistījās ar laika plānošanu, tad šobrīd, 2020.gadā, tai būtu jākoncentrējas uz uzmanības un enerģijas plānošanu. Šāds skatpunkts izmaina cilvēku, komandu un organizāciju spēju sasniegt rezultātus, jo ļauj pieņemt patiešām būtiskus lēmumus, kā ieguldīt savu laiku, uzmanību un enerģiju. FranklinCovey komanda saskaņā ar šo grāmatu izstrādājuši arī treniņu, kas palīdz savā dzīvē regulāri veikt 5 izvēles, kas paaugstina viņu produktivitāti, vienlaikus nepieļaujot izdegšanu. Tieši pretēji, jūtot augstāku iesaisti un sajūtu, ka patiesi nozīmīgais tiek sasniegts. 

Grāmatā autori dalās ar 5 fundamentāliem padomiem, kā izvairīties no traucēkļiem un kā pievērst savu uzmanību visvarīgākajiem mērķiem mūsu dzīvē. “5 izvēles” ir laika plānošanas grāmata 21.gadsimta cilvēkam – tā paaugstina cilvēku, komandu un organizāciju produktivitāti un ņem vērā tehnoloģiju klātbūtni mūsu ikdienā. Tā dod rīkus, lai izlemtu, kā investēt savu laiku, uzmanību un enerģiju lietās, kuras ir patiešām svarīgas. 

Kā uzlabot produktivitāti?
1. izvēle DARBOJIES AR SVARĪGO, nereaģē uz steidzamo

1.izvēle ir saistīta ar spēju izdarīt efektīvas izvēles. Mūsdienu pasaule mums piedāvā arvien vairāk dažādas iespējas sava laika un enerģijas izšķiešanai. RĪKOJIES AR SVARĪGO, nereaģē uz steidzamo nozīmē definēt un noteikt prioritātes, lai koncentrētos uz aktivitātēm, kas sniedz lielu pievienoto vērtību ilgtermiņā, nevis nebūtiskām nodarbēm. Šī izvēle plašāk paskaidro, kā neirobioloģija un smadzeņu uzbūve ietekmē mūsu ieradumus un uzvedības, un kā tās varam mainīt, lai izvēlēto labāk. Kā instruments te tiek piedāvāta “Laika matrica”. Tā konceptuāli atspoguļo domāšanas veidu un palīdz apzināti pieņemt lēmumus par to, kā tērējam laiku. Praktiski tā 4 kvadrantos sakārto svarīgās un steidzamās lietas. Šī matrica lieliski ilustrē, kā cilvēki pavada savu laiku un velta uzmanību un enerģiju uzdevumiem un darbiem.

2. izvēle TIECIES PĒC IZCILĀ, nesamierinies ar parasto

Arī šī izvēle saistīta ar spēju izdarīt izvēles. Taču šajā gadījumā runa ir par lomām. Ik dienas mēs pildām vairākas lomas gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē. Esam vadītāji, kolēģi, vecāki, draugi, kāda interešu kolektīva dalībnieki, ģimenes locekļi, utt. Skaidri nodefinējot vēlamos rezultātus savās profesionālajās un personīgajās lomās, ir iespējams iegūt virzienu un motivāciju, lai sasniegtu savus visambiciozākos mērķus. Cilvēki, kuri sasniedz ambiciozus mērķus un izcilību, vakarā dodas gulēt ar gandarījuma un gūto panākumu sajūtu. Tādēļ lai spētu efektīvi izvērtēt savas ikdienas aktivitātes, ir būtiski definēt katras savas dzīves lomas mērķi. Šis paradums piedāvā instrumentus, kā to izdarīt.

3. izvēle PLĀNO LIELOS AKMEŅUS, nešķiro granti

Šī izvēle ir cieši saistīta ar uzmanību. Lielākā daļa no mums ir redzējusi Lielo akmeņu analoģiju, kas vislabāk raksturo, ko nozīmē “nešķirot granti”. Tā saka, ka, ja sāksi ar Lielāko akmeņu likšanu traukā, varēsi tiem apkārt sabērt mazos, taču, ja darīsi otrādi, lielajiem vietas nepietiks. Līdzīgi ir ar taviem dzīves uzdevumiem. Ja savu kalendāru aizplānosi ar mazajiem un nesvarīgajiem uzdevumiem, lielajiem neatliks vietas. Pastāvīga galveno uzdevumu plānošana notur fokusu un veicina, ka šie uzdevumi ir saskaņā ar vēlamajiem rezultātiem. 3. izvēle piedāvā procesu, kā plānot savu dienu un nedēļu, lai ilgtermiņā sasniegtu visaugstākos rezultātus personīgajā un profesionālajā jomā un neslīktu sīkos un nesvarīgos darbos.

4. izvēle PĀRVALDI TEHNOLOĢIJU, neļauj tai pārvaldīt sevi

Arī šī izvēle ir saistīta ar uzmanības noturēšanu uz svarīgāko. Tehnoloģijas uzdevums ir atbalstīt mūsu darbu, nevis traucēt to. Lai mēs ikdienā spētu fokusēties uz rezultātu sasniegšanu, ir ļoti svarīgi izveidot e-pastu, uzdevumu, kalendāra, piezīmju un kontaktu organizēšanas procesu. Šī izvēle piedāvā konkrētus rīkus, lai tu spētu tehnoloģijas izmantot savā labā.

5. izvēle UZTURI SAVU AIZRAUTĪBU, neizdedz

Šī izvēle ir tiešā veidā attiecināma uz enerģijas menedžmentu. Tavu mentālo enerģiju uz priekšu dzen divas lietas: spēcīga misijas apziņa un tavs fiziskais ķermenis. Ja ar pirmo no šiem tu strādā iepriekšējās izvēlēs, tad 5.izvēle palīdz uzturēt labā kārtībā tieši tavu fizisko ķermeni. FranklinCovey ir pārliecināti, ka ir 5 enerģijas dzinēji, kas palīdz atjaunoties un uzturēt ilgtspējīgu fizisko enerģiju. Šie dzinēji ir: kustēšanās, ēšana, miegs, atpūta un attiecības. Lai ikdienā nodrošinātu sevi ar pietiekamu enerģijas daudzumu, ir nepieciešams pastāvīgi atjaunoties visās no šīm jomām. Šī izvēle sniedz rīkus, lai izveidotu plānu, kas palīdzēs uzturēt ķermeņa, garīgo, fizisko, emocionālo un intelektuālo enerģiju.

Plašāk par “5 izvēlēm” un to, kā uzlabot produktivitāti

Ja zini, ka produktivitāte ir joma, kurā vēlies sasniegt uzlabojumus, piedāvājam 3 risinājumus.

  1. Apmeklēt publisko treniņu “5 izvēles izcilu rezultātu sasniegšanai”. Izmēģini praktisku darbu pie 5 izvēlēm un ievies tās savā dzīvē! Treniņu vada sertificēts FranklinCovey treneris un dienas laikā ne tikai apgūsi mācību saturu, bet arī saņemsi lieliskus mācību materiālus, ar kuriem strādāt arī pēc treniņa beigām. Piesakies treniņam šeit: http://franklincovey.lv/trenini-un-notikumi/
  2. Lai sekmīgi ieviestu izvēles savā dzīvē, lasi grāmatu “5 izvēles”. Iegādājies to FranklinCovey Latvia ofisā. Raksti uz e-pastu office@franklincovey.lv

Noskaties grāmatas apskatu. FranklinCovey Latvia Grāmatu klubā tika iztirzāta grāmata “5 izvēles”, tāpēc zemāk piedāvājam noskatīties video, kur Mārtiņš Martinsons stundas laikā sniegs plašāku ieskatu grāmatas saturā.

 

Raksta autore Undija Ancēna, FranklinCovey Latvia produktu attīstītāja