fbpx

Brabantia — 7 paradumu organizācija

 

Nosaukums: Brabantia Latvia
Nodarbošanās: mājsaimniecības preču ražošana
Atrašanās vieta: Pastende, Talsu novads
Darbinieku skaits: 113
Uzņēmums dibināts: 2007.gadā
Sadarbība ar FranklinCovey: kopš 2009. gada

 

Brabantia Latvia rūpnīcas direktors Georgijs Buklovskis ir profesionālis ar ilggadēju pieredzi vairāku starptautisku ražošanas uzņēmumu dibināšanā un vadīšanā. Viņš ir arī Brabantia Latvia pats pirmais darbinieks, kas rūpīgi atlasījis visu komandu un jau no pirmās dienas rūpējies par to, lai visiem būtu vienota izpratne par organizācijas mērķiem, kā arī skaidri noteikti principi, uz kuriem balstoties uzņēmums darbojas. Tāpēc brīdī, kad sākās FranklinCovey un Brabantia sadarbība, galvenais uzdevums bija mērķtiecīgi, pilnīgi no jauna radīt efektīvu sadarbību, balstoties uz 7 paradumu platformu uzņēmumā.

Uzņēmumā Brabantia Latvia ir radīta platforma — tam, kādām jābūt darbinieku savstarpējām attiecībām, sadarbībai starp komandām, izpratnei par uzņēmuma darbību, virzībai uz galvenajiem mērķiem. Visa komanda ir apguvusi programmu “Efektīvu cilvēku 7 paradumi”, turklāt regulāri papildina un atjauno savas zināšanas. Katram jaunpienācējam automātiski jāapgūst 7 paradumu programma. Un jaunpienācējus uzņēmums iegūst brīdī, kad aug plašumā, nevis kad nomainās esošie darbinieki, jo to mainība ir ļoti zema, pat niecīga.

Uzņēmumā augstu vērtē darbinieku prasmes. Kvantitāte nekad nav svarīgāka par kvalitāti. Katrs darbinieks ir specializējies dažādu pienākumu veikšanā, tādēļ cilvēki var viens otru aizvietot dažādos procesos. Katrs pats pieņem lēmumu par to, kura darbība viņam konkrētajā brīdī ir jāveic. Darbs tiek orientēts nevis uz individuālajiem sasniegumiem, bet uz kopējo mērķu realizēšanu. Uzņēmumā tiek izmantotas arī citas teorijas un
risinājumi, bet tie nekad nav pretrunā ar “Efektīvu cilvēku 7 paradumu” pamatvērtībām un principiem. To novērtējis Brabantia mātes uzņēmums, kas, ņemot piemēru no Latvijas pieredzes, uzsācis 7 paradumu treniņus arī Nīderlandē un Beļģijā. Brabantia vērtības ļoti saskan ar to, ko māca 7 paradumi.

Pieaug ne tikai vispārējā efektivitāte, bet arī individuālie sasniegumi. Piemēram, mums ir kolēģis, kas darbu sāka kā noliktavas darbinieks. Viņu ļoti aizrāva 7 paradumu ideja, un viņš izrādīja iniciatīvu to vēl vairāk popularizēt kolēģu vidū un kļuva par iecirkņa vadītāju. Šobrīd viņš ir ceha vadītājs. Viņš izceļas starp citiem un ir izaudzis kā personība.

– Eva Nolendorfa “Brabantia Latvia” personāla vadītāja

Uzņēmums ar FranklinCovey sadarbojas jau 7 gadus un šajā laikā organizētas dažāda veida aktivitātes — vadības komandas treniņi, dalība publiskajos kursos, 7 paradumu dienas u. tml. 2015. gads bija 7 paradumu gads — jau no gada sākuma katrs mēnesis bija veltīts vienam no paradumiem. Septītajam paradumam “Uzasini zāģi” veltītais mēnesis bija jūlijs — tad visa komanda devas kopējā atvaļinājumā.

7 paradumi ir platforma, uz kuras mēs būvējam savu iekšējo politiku un uzvedību. Šādā veidā esam radījuši specifiskus, tieši savai rūpnīcai atbilstošus risinājumus. Reizi pusgadā mērām darbinieku apmierinātības līmeni. Pēdējo gadu laikā tas ir pieaudzis visos parametros.

– Georgijs Buklovskis “Brabantia Latvia” rūpnīcas direktors

2016. gadā darbinieku padome turpina iedzīvināt 7 paradumus uzņēmumā. Viņi darbojas kā vēstneši — katram ir T-krekls ar paraduma nosaukumu, bet padomes priekšsēdētājam uz T-krekla ir sauklis “Kopā mēs varam vairāk”. Citiem uzņēmumiem vērtības ir uzskaitītas uz biroja sienām vai mājas lapā, Brabantia darbinieki ar uzņēmuma vērtībām dzīvo ikdienā.