fbpx

Šis risinājums ir papildinošais modulis treniņu programmai “6 būtiskas rīcības komandu vadītājiem”.

 

“Kā vadīt hibrīdkomandas?” ir FranklinCovey jaunais risinājums, kas sniedz vadītājiem nepieciešamās prasmes un rīkus, lai spētu efektīvi vadīt komandu hibrīddarba apstākļos. Šis risinājums ir lieliski piemērots tiem vadītājiem, kuri vada komandas, kuru dalībnieki strādā gan klātienē, gan attālināti. Šajās interaktīvās tiešsaistes darba sesijās treniņa dalībnieki iegūs praktisku ceļvedi, kā vadīt un atbalstīt savas hibrīdkomandas ceļā uz izcilību.

 

Izaicinājums

Laikā, kad ekspektācijas par pieeju un veidiem darba pienākumu izpildei ir mainījušās, un darbinieki arvien biežāk izvēlas darba pienākumus veikt attālināti, kā apvienot labāko no abām vidēm? Kā efektīvi vadīt komandas, kurās daļa komandas dalībnieku strādā attālināti, bet daļa klātienē? Visbiežāk vadītāji turpina šīs komandas vadīt, domājot, ka laika daudzums, ko darbinieks pavada darbā ir svarīgs, taču rezultātu sasniegšanai lielāku pienesumu sniedz tas, ka vadītāji vienojas ar komandu par veicamajiem uzdevumiem, sagaidāmajiem rezultātiem un sniedz komandas dalībniekiem brīvību un elastību, lai to paveiktu. Un to visu nepieciešams paveikt tā, lai attālināti strādājošie nejustos izolēti un nezaudētu iesaisti. Tāpēc tik liels uzsvars tiek likts tieši uz iekļaujošas vides radīšanu.

Hibrīddarba lielākais izaicinājums ikvienam vadītājam ir radīt vidi, kurā darbinieki strādā ar maksimālo atdevi un neizsīkstošu enerģiju.

 

Risinājums “Kā vadīt hibrīdkomandas?”

Kā vadīt hibrīdkomandas? mērķi

Izmanto FranklinCovey sagatavoto risinājumu “Kā vadīt hibrīdkomandas?”, lai gūtu nepieciešamās prasmes un instrumentus izcilai komandu vadībai hibrīddarba apstākļos. Treniņā apkopotā domāšana, iemaņas un rīki darbojas kā praktiski resursi, lai veiksmīgi rastu risinājumus neskaitāmajiem izaicinājumiem, ko nes hibrīdkomandu vadīšana. Sākot ar iekļaujošas vides radīšanu, atbildības un elastības līdzsvarošanu, līdz komunikācijas stiprināšanai. Visi šie elementi ir būtiski, lai hibrīdkomandas vadītājs spētu veiksmīgi vadīt un atbalstīt savas komandas ceļā uz izcilību.

 

Apgūstot šo programmu, Tu spēsi:

Radīt piederības sajūtu, veicinot ikviena komandas dalībnieka iesaisti pienākumu veikšanā.

Stiprināt komunikāciju, lai komandas dalībnieki būtu informēti, vienoti un spējīgi līdzdarboties.

Līdzsvarot atbildību un elastību, sniedzot komandas dalībniekiem brīvību paveikt pienākumus tādā veidā, kas ir viņiem vispiemērotākais.

Treniņš manā uzņēmumā

Sazinies ar mūsu klientu partneri, lai uzzinātu vairāk par iespēju organizēt šo treniņu savā uzņēmumā!