fbpx

Kas kopīgs līderiem ar augstu uzticamības līmeni? Nav vienas ideālas definīcijas, kas raksturotu šādu personu, taču esam apkopojuši 13 rīcības modeļus, kurus šie cilvēki iedzīvina savā ikdienā.

Rīkojoties tā, lai veicinātu citu uzticēšanos, viens no veidiem, kā vizualizēt un kvantificēt savu ieguldījumu, būtu, domājot caur Emocionālā bankas konta prizmu. Varbūt jautāsies, kas ir Emocionālais bankas konts? Tā ir metafora, kas parāda uzticības līmeni attiecībās. Noguldījumi to vairo un atjauno, taču konta tukšošana sabojā attiecības un samazina uzticības līmeni. Atcerieties, tas ir tāpat kā attiecības ar dažādiem cilvēkiem. Katrs uzticības konts ir unikāls – visi noguldījumi un izmaksas šajā kontā netiek veidoti vienādi, kas vienam cilvēkam ir vērtīgs noguldījums, tas nebūs līdzvērtīgs citai personai.

Šo 13 rīcību pamatā ir rakstura un kompetenču kombinācija. Pirmās piecas rīcības tiešā veidā balstās uz cilvēka raksturu, nākamās piecas ir uz kompetencēm balstītas, bet pārējās trīs ir vienlīdzīgs rakstura un kompetenču kopums. Apskatīsim arī galējības, kas rada pilnīgi pretēju iznākumu, kad uzticība tiek nevis radīta, bet gan grauta. Papildus pozitīvajiem piemēriem apskatīsim iespējamu pretēju un maldinošu rīcību no kā būtu nepieciešams izvairīties.

 

Raksturā balstīta rīcība

 

Rīcība #1  Runājiet skaidru valodu!

Komunicējiet skaidri, lai jūs nevarētu pārprast. Iesāciet diskusijas ar skaidru paziņojumu par saviem nodomiem, lai novērstu apkārtējo šaubas par to, ko jūs patiesībā domājat. Nepatiesa rīcība ietver informācijas nesniegšanu, glaimošanu un divdomības. Esiet godīgs un sauciet lietas īstajos vārdos. Nemanipulējiet ar cilvēkiem, sagrozot faktus vai cenšoties atstāt maldīgu iespaidu par jūsu plāniem. Ja apkārtējiem nāksies šaubīties par to, ko ar savu sakāmo bijāt domājis, tas liks izjust zināmu diskomfortu, kas negatīvi spēj ietekmēt arī nākotnes sarunas.

 

Rīcība #2 Izrādiet cieņu!

Šīs rīcības pamatā ir cieņas, taisnīguma, laipnības, mīlestības un pieklājības principi. Izrādiet cieņu saviem sarunu partneriem un līdzcilvēkiem, tas viņiem liks atmaigt un viņi jums atbildēs ar to pašu. Realitātē gan bieži vien tiek novērota samākslota uzvedība, kas ir milzīgs problēmjautājums gan darbā, gan mājās. Šāda uzvedība var izpausties:

  • ar klajas necieņas izrādīšanu, kas ātrā veidā izjauc jebkādu iespēju, ka starp cilvēkiem varētu pastāvēt savstarpējas uzticības pilnas attiecības.
  • izrādot cieņu vai rūpes kā klaju formalitāti, kad tas neatbilst patiesībai.
  • izrādot cilvēkiem cieņu un/vai rūpes, koncentrējoties uz to, kādu personīgo labumu var sniegt šāda uzvedība.

 

Rīcība #3 Esiet atklāts!

Esiet reālistisks un patiess. Sakiet patiesību tā, lai cilvēki par to varētu pārliecināties. Nebaidieties izteikties detaļās, ja tas ir nepieciešamas, lai skaidri definētu domu. Apkārtējie gūs lielāku pārliecību, ja spēs izprast jūsu nodomus. Uzticību var iegūt samērā ātri, esot atklātam un autentiskam, sliecoties par labu pilnīgai informācijas atklāšanai un neslēpjot nodomus. Nemaldiniet līdzcilvēkus, izliekoties, ka lietas ir pavisam citādākas, kā tas ir patiesībā. Runājot aplinkus un noklusējot daļu patiesības, jūs vienkārši radīsiet neizpratni un apjukumu apkārtējos cilvēkos.

 

Rīcība #4 Izlabojiet kļūdas!

Atzīsties pieļautās kļūdas un, ja nepieciešams, arī atlīdziniet par tām, nevis tikai atvainojaties. Neļaujiet savam ego vai lepnumam stāvēt pāri patiesai kļūdu atzīšanai. Visi cilvēki kļūdās, tā ir neatņemama sastāvdaļa eksperimentējot, riskējot un meklējot dažādus izpildes variantus. Ne vienmēr viss izdodas kā sākotnēji domāts. Visbiežāk cilvēki rīkojas pretēji un noliedz vai cenšas attaisnot savas kļūdas ego vai lepnuma dēļ. Nevilcinieties atvainoties  un izrādīt nožēlu par radušos situāciju.

 

Uzvedība #5 Izrādiet lojalitāti!

Paslavējiet citus un runājiet par cilvēkiem tā, it kā viņi būtu klātesoši arī ja tā nav. Nepiesavinieties visus uzvaras laurus, ja paveiktais nav tikai jūsu nopelns, nenoklusējiet citu cilvēku patieso ieguldījumu. Cilvēki mēdz maldināt citus, slavējot un atzīstot citu darbu un ieguldījumu, viņiem atrodoties blakus, taču, kad cilvēks pametis telpu, to noliegt vai noklusēt. Atzīstiet cilvēku panākumus un paveikto, neaprunājiet cilvēkus aiz muguras, tādā veidā Jūs iegūsiet apkārtējo uzticību.

 

Kompetencēs balstīta rīcība

 

Rīcība #6 Sniedziet rezultātu!

Tā kā bieži vien ir grūti izmērīt rezultātus, vispirms veltiet laiku rezultātu definēšanai. Panākumu atslēga, lai atjaunotu zaudēto uzticību ir kompetenta rīcība:

  • ieviesiet rezultātu uzskaiti;
  • paveiciet “īsto” darbu;
  • iekļaujieties termiņos;
  • realizējiet budžeta sniegtās iespējas;
  • nemeklējiet attaisnojumus, ja mērķi netiek sasniegti.

 

Rīcība #7 Kļūsti labāks – pilnveidojieties!

Nepārtraukti pilnveidojiet sevi – mācieties, audziet un atjaunojieties. Cilvēkiem apkārt veidosies pārliecība par jūsu spējām gūt panākumus strauji mainīgajā vidē. Nesakārtotība vai haoss un snieguma pasliktināšanās liecina par šīs rīcības iztrūkumu. Tāpat šīs rīcības pretējās izpausmes būtu “mūžīgā skolēna” statusa piekopšana, vienmēr mācoties, bez jūtamas izaugsmes. Nebaidieties pieļaut kļūdas, bet gan mācieties no tām. Izstrādājiet formālas un neformālas atgriezeniskās saites un atbildiet tām, esat sagatavoti dažādām dzīves situācijām.

 

Rīcība #8 Stājieties pretī realitātei!

Veltiet uzmanību sarežģītajiem un neērtajiem jautājumiem. Tas būtiski ietekmē ātrumu un izmaksas jebkuras idejas vai projekta realizācijas laikā. Tā tiek veicināta atklāta mijiedarbība, sasniegumu ātrums, kā arī tiek veicinātas apkārtējo cilvēku radošās izpausmes, spējas un sinerģija problēmu risināšanā. Kad līderi rīkojas pretēji, ignorējot problēmas, viņi par to dārgi maksā uz komandas snieguma rēķina. Apkārtējie jūt, ja līderi nav atklāti un noklusē reālo situāciju. Vērtīgāk ir pievērsties aktuālajiem jautājumiem un drosmīgi vadīt diskusijas par neērtām tēmām, nevis tēlot strausu, kas iebāzis galvu smiltīs.

 

Rīcība #9 Precizējiet ekspektācijas!

Veidojiet kopīgu redzējumu un jau sākotnēji vienojieties par sagaidāmajiem rezultātiem. Pieņemiet, ka lielākā daļa situāciju balstās uz trīs mainīgajiem – kvalitāti, ātrumu un izmaksām, taču jūs spējat sasniegt tikai divus no tiem. Vienmēr pārrunājiet un skaidri izklāsties savas gaidas, nekad nepieņemiet, ka tās ir saprotamas un nepārprotamas. Ja nepieciešams, tad pārrunājiet to atkāroti, bet nemainiet nospraustos mērķus, kad esat vienojušies par sagaidāmo rezultātu.

 

Rīcība #10 Praktizējiet atbildību!

Sadaliet atbildību. Līderi, kas rada uzticību, uzņemas atbildību paši un to sagaida no citiem. Pretēja rīcība būtu neuzņemties atbildību vai pārvirzīt atbildību uz citiem. Cilvēki pozitīvi attiecas, ja tie izjūt, ka viņiem uzticas, it īpaši tie, kuri ir darītāji. Viņi vēlas izjust atbildību. Neizvairieties no atbildības un skaidri definējiet, kā komunicēsiet par notikumu attīstību.

 

Rakstura un kompetenču uzvedība

 
Rīcība #11 Sākumā ieklausieties!

Pirms mēģiniet sniegt padomu vai izšķetināt lietas būtību, centieties patiesi izprast otra cilvēka domas un sajūtas. Visbiežāk cilvēki sākumā runā un tikai tad uzklausa otru, vai to nedara nemaz. Vai arī izlikties, ka ieklausieties, bet patiesībā jūsu prātu nepārtraukti nodarbina domas par to, ko atbildēsiet, kad sarunas dalībnieks beigs izteikties. Ieklausīšanās māca mūs, kāda rīcība radīs pienesumu emocionālajam bankas kontam. Ieklausieties, sadzirdiet, saskatiet. Jūs iegūsiet noderīgu informāciju, ja pievērsīsiet uzmanību ne tikai tam, ko jūs dzirdat, bet arī tam, ko jūs redzat. Nepieņemiet lēmumus otra vietā, domājot, ka zināt, kas citiem ir svarīgs.

 

Rīcība #12 Turiet doto vārdu!

Tas ir pamats uzticības veidošanai jebkurās attiecībās. Visvieglāk uzticību ir pazaudēt laužot doto solījumu. Maldinoša rīcība būtu neskaidru, neuzticamu saistību uzņemšanās vai to neuzņemšanās nekad. Dažādās kultūrās šīs saistības tiek saskatītas ļoti atšķirīgi. Tieši šo atšķirību izpratne ir būtiska, lai spētu veikt ieguldījumu emocionālajā bankas kontā un izvairīties no tā tukšošanas. Cilvēki mēdz saskatīt ģimenes saistības elastīgāk nekā saistības darbā, taču tās ir tikpat svarīgas. Padariet apņemšanās ievērošanu par sava goda simbolu un turiet doto vārdu.

 

Rīcība #13 Veiciniet uzticēšanos!

Kamēr iepriekš minētās rīcības jums palīdz kļūt par uzticamāku personu vai vadītāju, šī jums palīdzēs kļūt par uzticamu līderi. Uzticieties saviem darbiniekiem, noticiet viņu spējām uzņemties atbildību, tā jūs radīsiet attiecībās savstarpējo izdevīgumu. Šī uzticamība kā līderim tiek grauta, samazinot uzticības loku vai dodot cilvēkiem atbildību, bet ne pilnvaras vai resursus uzdevumu izpildei. Bieži vien vadītāji melo paši sev, domājot, ka ir gatavi saviem darbiniekiem nodot lielāku atbildību, taču nepārtraukti seko līdzi visām darbībām, veicot mikromenedžmentu. Tas nozīmē, ka jau sākotnēji iztrūkst uzticība darbinieku spējām vai vadītājs nemaz nevēlas vai nav gatavs šo atbildību nodot citiem. Balstoties uz situāciju, uzticieties vairāk, sniedziet darbiniekiem, kuri sevi ir pierādījuši un ieguvuši uzticību jūsu acīs, lielāku atbildību, lai viņi spētu attīstīties un pierādīt savas spējas.

 

Lai regulāri lasītu rakstus prasmju attīstībai un efektivitātes uzlabošanai, piesakies jaunumu saņemšanai un iesaki šo blogu saviem kolēģiem un draugiem. 

© 2021 Jhana Visas tiesības aizsargātas.